Deneme Veritabanları

Görsel

Deneme Veritabanları

İdealonline Süreli Yayın Veritabanı, 30.05.2014 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

İdealonline Süreli Yayın Veritabanı, fen bilimleri ve sosyal bilimleri alanında (tarih, eğitim, dil ve edebiyat, sosyoloji, siyasal bilimler, ekonomi, sağlık bilimleri, kültür sanat) yayımlanan Türkçe hakemli dergileri içermektedir.

Yeni Veritabanları

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

 

ARTSTOR

Artstor, mimari, sanat ve sosyal bilimler alanlarında yaklaşık 1.4 milyon imaja erişim sağlayan online kaynaktır. Veritabanındaki imajlar eğitim ve araştırma amaçlı olarak görüntülenmekte ve yönetilebilmektedir.

Knovel

Akademisyenlerin ve öğrencilerin gelişen küresel ekonomide. konularında uzman olabilmeleri için doğru ve güncel bilgilere ihtiyaçları vardır. Knovel, araştırmacıların ilgisini çeken ve zor bulunan kimya formüllerini, kimyasal maddelerin karşılaştırmalı özelliklerini ve de alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili bilgileri de içermektedir. Mühendislik ve ilgili bilim dallarına ait 2500 adet e-kitap ve referans kaynağına tam metin erişim sağlar