Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı | Hukuk Alanında Bilgi Okuryazarlığı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Deneyimi

2

08 Ocak 2015 tarihinde Ege Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı’na kütüphane müdürü
Sami Çukadar katılmış ve “Hukuk Alanında Bilgi Okuryazarlığı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Deneyimi” başlıklı bir sunum yaparak bilgi paylaşımında bulunmuştur.

1

Reklamlar

IFLA EĞİLİM RAPORU ÇALIŞTAYI

3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında ANKOS tarafından TKD işbirliği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde IFLA 2015 Başkanlık Toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantının öncesinde 13 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde santralistanbul Kampüsü’nde “IFLA Eğilim Raporu” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda Türkçeye çevrilmiş olan IFLA Eğilim Raporu katılımcılar ile paylaşılmış ve tartışılmıştır. 

Çalıştay rapora çalıştay web sayfasında yer alan “Çalıştay Raporu” alanından erişebilirsiniz.

3

4

11

3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı

20-21 Ekim 2014 tarihlerinde Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) Grubu ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü işbirliği ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ev sahipliğinde Ankara’da yapılan 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayına kütüphanemizden Abdullah Turan katılmıştır.

Ayrıca “İyi Uygulamalar: Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz” başlıklı oturumda İstanbul Bilgi Üniversitesi Açık Erişim Sistemi hakkında sunum yapmıştır.

YÖK toplantısı Ankara

33. IALL Course on International Law and Legal Information: Libraries and the Rule of Law

IALL

28 Eylül- 2 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin Buenos Aires’de gerçekleştirilen “33. IALL Course on International Law and Legal Information: Libraries and the Rule of Law” başlıklı konferansa kütüphanemizden Kerem Kahvecioğlu katılmıştır.

Bu konferans kapsamında 28 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Opening at the Biblioteca Nacional (National Library)” başlıklı oturumda “Information Literacy Workshop”una konuşmacı olarak katılmıştır. Ayrıca bu kapsamda oluşturulan “IALL Education Committee” içinde yer almakta ve “The IALL Guidelines for Public International Law Research Instruction”ın oluşturulması konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Bu konferans kapsamında 1 Ekim 2014 tarihinde Arjantin Dışişleri Bakanlığında  gerçekleştirilen “Legal Research in Argentinean Law” başlıklı oturumda başkanlık yapmıştır.